Cách thay đổi phông chữ mặc định trong Windows 10

Cách thay đổi phông chữ mặc định trong Windows 10

Nếu bạn không phải là một fan hâm mộ của phông chữ mặc định trong Windows 10, Segoe, bạn có thể thay đổi nó thành phông chữ ưa thích của bạn với một tinh chỉnh registry đơn giản. Điều này sẽ thay đổi phông chữ cho các biểu tượng, menu, văn bản thanh tiêu đề, File Explorer và các phông chữ khác của Windows 10.

 

Cách thay đổi phông chữ mặc định trong Windows 10 6 Cách thay đổi phông chữ mặc định trong Windows 10

 

 

Trước tiên, chúng tôi sẽ sao lưu cài đặt đăng ký của bạn để bạn có thể đảo ngược các thay đổi trong trường hợp bạn không thích chúng sau này. Sau đó, chúng tôi sẽ chỉ cập nhật sổ đăng ký với tệp .reg.

 

1. Nhấn Win + R.

 

2. Nhập regedit và nhấn Enter.

 

Cách thay đổi phông chữ mặc định trong Windows 10 7 Cách thay đổi phông chữ mặc định trong Windows 10

 

3. Vào File> Export … để lưu tập tin đăng ký ở đâu đó trên ổ đĩa cứng của bạn.

 

Cách thay đổi phông chữ mặc định trong Windows 10 8 Cách thay đổi phông chữ mặc định trong Windows 10

4. Mở Notepad và sao chép và dán phần sau vào trong đó:

 

Windows Registry Editor phiên bản 5.00

 

Giao diện người dùng Segoe (TrueType) “=” ” 

” Giao diện người dùng Segoe (TrueType) “=” ” 

” Giao diện người dùng Segoe Black (TrueType) “=” ” 

” Giao diện người dùng Segoe đen nghiêng ” (TrueType) “=” ” 

” Giao diện người dùng Segoe Bold (TrueType) “=” ” 

” Giao diện người dùng Segoe in đậm (TrueType) “=” ” 

” Giao diện người dùng Segoe lịch sử (TrueType) “=” ” 

” Segoe UI nghiêng (TrueType) “= “” 

“Giao diện người dùng Segoe Light (TrueType)” = “” 

“Giao diện người dùng Segoe ánh sáng nghiêng (TrueType)” = “” 

“Giao diện người dùng Segoe (TrueType)” = “” 

“Giao diện người dùng Segoe Semibold in nghiêng (TrueType)” = “” 

“Segoe UI Semilight (TrueType) “=” ” 

” Segoe UI Semilight nghiêng (TrueType) “=” “

 

[HKEY_LOCAL_MACHINE SOFTWARE Microsoft Windows NT CurrentVersion FontSubstitutes] 

“Giao diện người dùng Segoe” = “Verdana”

 

Thay thế Verdana ở dòng cuối cùng bằng tên của phông chữ bạn muốn sử dụng làm mặc định hệ thống. Bạn có thể phải mở thư mục Fonts của bạn (tìm kiếm cho “phông chữ” trong thanh tác vụ Windows) để có được tên đầy đủ, chính xác của phông chữ.

 

5. Nhấp vào Tệp> Lưu.

 

6. Thay đổi loại “Lưu dưới dạng” thành “Tất cả các tệp”.

 

Cách thay đổi phông chữ mặc định trong Windows 10 9 Cách thay đổi phông chữ mặc định trong Windows 10

 

 

7. Trong trường Tên tệp, hãy cung cấp tệp cho phần mở rộng .reg. Bạn có thể đặt tên cho nó bất cứ điều gì, miễn là nó kết thúc bằng .reg.

 

8. Nhấp Lưu.

 

9. Nhấp đúp vào tập tin đăng ký bạn vừa tạo để chạy nó. Bạn sẽ được nhắc cho phép tệp thay đổi máy tính và xác nhận bạn muốn tiếp tục, sau đó xác nhận các thay đổi đã được thực hiện thành công.

 

Cách thay đổi phông chữ mặc định trong Windows 10 10 Cách thay đổi phông chữ mặc định trong Windows 10

 

10. Khởi động lại máy tính của bạn để xem thay đổi phông chữ được áp dụng trên Windows 10.

 

Chỉ cần không thay đổi phông chữ mặc định thành một cái gì đó như Wingdings, vì sợ rằng bạn làm cho hệ thống của bạn hoàn toàn không thể đọc được.

 

 

Bạn có thắc mắc gì muốn được giải đáp hãy để lại ý kiến ( Họ tên, Số điện thoại hoặc Email, câu hỏi) của mình dưới dưới phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho bạn !